Kurumsal

Monat; logo tasarımı, sloganı ve akılda yer eden ismi ile marka oluşumunun iyi bir örneğidir. Monat kelime anlamı olarak; Eski Yunan felsefesinde ‘’ bölünemez, parçalanamaz birlik.’’ Ünlü filozof Leibniz’ e göre ise ‘’artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki cevherlerin her biri’’ şeklinde tanımlanır. Monat markası da bu mana’ da vücut bulmuş ve kendisini müşterileri ve çözüm ortakları ile bölünemez bir birlikteliğin cevherleri olarak tanımlamıştır. Bu anlayış ilk müşteriden son müşteriye kadar tüm bileşenleri kapsamaktadır.
monatmarka